Previous Page  14-15 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14-15 / 60 Next Page
Page Background

Herbalife Nutrition zajednica je formirana kako biste lakše

ostvarili svoje ciljeve. Sistem podrške vam je potrebniji

od planova obroka i redovne fizičke aktivnosti kako biste

nastavili sa ostvarivanjem ciljeva i dalje bili motivisani da ih

ostvarujete. Herbalife Nutrition Distributeri nude kompletno

personalizovano rešenje koje će vam pomoći da ostvarite

željene rezultate.

Naši Distributeri će vas upoznati sa ljudima sličnog

interesovanja i pružiti ličnu podršku, dati savet i motivisati

vas jer će vam sve ovo biti potrebno na putu ka ostvarivanju

najbolje verzije sebe.

R A Z L I K A K O J U P R A V E

D I S T R I B U T E R I

IZA REZULTATA

ZDRAV

AKTIVAN

NAČIN

ŽIVOTA

WELLNESS

TRENER

EDUKACIJA

PROIZVODI

ZA ISHRANU

ZAJEDNICA KOJA

PRUŽA PODRŠKU

14

15